Một máy phát điện xoay chiều một pha...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Một máy phát điện xoay chiều một pha c...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam và 10 cực bắc). Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằng

  • A. 50 Hz.
  • B. 5 Hz.
  • C. 30 Hz.
  • D. 3000 Hz

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Công thức liên hệ giữa tần số, tốc độ quay của roto và số cặp cực trong máy phát điện xoay chiều một pha

f= pn/60 =10.300/60=50 Hz

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP