Cho đoạn mạch R L C mắc nối...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Cho đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp với R...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Cho đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp với R = 10Ω. Khi tần số dòng điện là f0 thì ZL=8Ω và ZC=6Ω. Giá trị tần số dòng điện f để hệ số công suất của mạch bằng 1 là:

  • A. f < f0
  • B. f > f0
  • C. f = f0
  • D. Không tồn tại

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Ta để ý rằng với f=f0 thì mạch đang có tính cảm kháng, đề mạch xảy ra cộng hưởng thì ta phải giảm tần số của dòng điện

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP