Cho một cuộn dây có điện trở trong...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Cho một cuộn dây có điện trở trong r v...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Cho một cuộn dây có điện trở trong r và độ tự cảm L. Để xác định giá trị điện trở trong r của cuộn dây người ta sử dụng bộ dụng cụ nào dưới đây?

  • A. Nguồn điện xoay chiều và 1 vôn kế nhiệt
  • B. Nguồn điện không đổi 12 V và một Ampe kế khung quay
  • C. Nguồn điện xoay chiều , một vôn kế nhiệt và một Ampe kế khung quay
  • D. Nguồn điện không đổi 12 V và một Vôn kế nhiệt.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Ta dùng một nguồn điện không đổi 12 V và một ampe kế khung quay

+ Mắc nối tiếp cuộn dây với ampe kế

+ Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên nguồn điện không đổi 12 V

Cảm kháng của cuộn dây không có tác dụng đối với dòng không đổi do vậy

r=E/IA

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP