Trong quá trình truyền tải điện năng đi...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Trong quá trình truyền tải điện năng đ...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, nếu điện áp truyền đi không đổi và hệ số công suất luôn bằng 1thì khi công suất giảm đi 2 lần sẽ làm cho hao phí trên dây

  • A. tăng 2 lần
  • B. tăng 4 lần
  • C. giảm 2 lần
  • D. giảm 4 lần

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

ΔP=(R.P2)/U2

⇒ hao phí trên dây giảm 4 lần

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP