Một máy biến thế mà cuộn sơ cấp...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Một máy biến thế mà cuộn sơ cấp có 220...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Một máy biến thế mà cuộn sơ cấp có 2200 vòng và cuộn thứ cấp có 120 vòng. Mắc cuộn sơ cấp với mạng điện xoay chiều 220V – 50Hz, khi đó hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

  • A. 24V
  • B. 17V
  • C. 12V
  • D. 8,5V

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Ta có : N1/N2=U1/U2⇒U2=(N2.U1)/N1 = 12(V)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP