Tại một điểm A nằm cách nguồn âm...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N (nguồ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N (nguồn điểm) một khoảng NA = 1m, có mức chuyển động âm là LA = 90dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0 = 0,1nW/m2 . Cường độ của âm đó tại A là

A. IA = 0,1nW/m2 . B. IA = 0,1mW/m2 . C. IA = 0,1W/m2 . D. IA = 0,1GW/m2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C. Hướng dẫn: áp dụng công thức tính mức cường độ âm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP