Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ...

Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ A. c...

0
Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ

  • A. các prôtôn.
  • B. các nơtrôn.
  • C. các nuclôn.
  • D. các electrôn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP