Phóng xạ β- là A phản ứng hạt...

Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử Phóng xạ β- là A. phản ứng hạt nhân khô...

0
Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử

Phóng xạ β-

  • A. phản ứng hạt nhân không thu và không toả năng lượng.
  • B. phản ứng hạt nhân thu năng lượng.
  • C. phản ứng hạt nhân toả năng lượng.
  • D. sự giải phóng êlectrôn (êlectron) từ lớp êlectrôn ngoài cùng của nguyên tử.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP