Một hạt nhân có năng lượng liên kết...

Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử Một hạt nhân có năng lượng liên kết càng...

0
Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử

Một hạt nhân có năng lượng liên kết càng lớn thì

  • A. năng lượng liên kết riêng càng lớn.
  • B. độ hụt khối càng lớn.
  • C. năng lượng liên kết riêng càng nhỏ.
  • D. càng dễ bị phá vỡ

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP