Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ...

Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các h...

0
Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt

  • A. nơtron và êlectron.
  • B. prôtôn và êlectron.
  • C. prôtôn và nơtron.
  • D. prôtôn, nơtron và êlectron.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP