Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải ...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được

  • A. hiện tượng quang – phát quang..
  • B. hiện tượng quang điện ngoài.
  • C. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.
  • D. hiện tượng giao thoa ánh sáng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP