Khi nói về sóng cơ phát biểu nào...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào dưới đ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào dưới đây là sai :
A. Sóng cơ là sự lan truyền dao động cơ trong một môi trường vật chất.
B. Khi sóng truyền đi, các phần tử vật chất (nơi sóng truyền qua) cùng truyền đi theo sóng.
C. Sóng cơ không truyền được trong chân không.
D. Sóng dọc có phương dao động của các phần tử vật chất trùng với phương truyền sóng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B
Khi sóng truyền đi, các phần tử vật chất chỉ dao động tại vị trí cân bằng của chúng chứ không
truyền đi

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP