Theo thuyết lượng tử ánh sáng phát biểu...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phá...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động.
B. Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo các tia sáng.
C. Phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì mang năng lượng khác nhau.
D. Năng lượng của một phôtôn luôn không đổi, không phụ thuộc vào môi trường truyền.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A
Phôtn chỉ tồn tại ở trạng thái chuyển động

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP