Điều nào sau đây là sai khi nói...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Điều nào sau đây là sai khi nói về tia hồng ...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Điều nào sau đây là sai khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại
A. Cùng bản chất là sóng điện từ.
B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều làm ion hóa không khí mạnh.
C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng làm đen kính ảnh .
D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều không nhìn thấy bằng mắt thường.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B
Các tia hồng ngoại và tử ngoại đều không có tác dụng ion hóa mạnh

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP