Phát biểu nào sau đây là đúng nhất...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nó...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về nội dung tiên đề “các trạng thái dừng của nguyên tử” trong mẫu nguyên tử Bo?

  • A. Trạng thái dừng là trạng thái có năng lượng xác định.
  • B. Trạng thái dừng là trạng thái mà nguyên tử có thể tồn tại trong một khoảng thời gian xác định mà không bức xạ năng lượng.
  • C. Trạng thái dừng là trạng thái mà nguyên tử đứng yên.
  • D Trạng thái dừng là trạng thái mà năng lượng của nguyên tử không thay đổi được.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP