Mạch điện xoay chiều RLC khi có cộng...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Mạch điện xoay chiều RLC khi có cộng h...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Mạch điện xoay chiều RLC khi có cộng hưởng điện thì :
A. điện áp tức thời hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời hai bản tụ điện.
B. công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt giá trị nhỏ nhất.
C. cường độ dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch.
D. điện áp tức thời hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C
Khi xảy ra cộng hưởng thì điện áp tức thời hai dầuddaonj mạch cùng pha với dòng điện trong mạch

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP