Một động cơ điện có ghi 220V –...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Một động cơ điện có ghi 220V – 100W. K...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Một động cơ điện có ghi 220V – 100W. Khi hoạt động đúng công suất định mức thì công suất tỏa nhiệt của động cơ là 10W. Hiệu suất của động cơ là :
A. 97,2 % B. 97,8 % C. 75,5 % D. 90 %

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D
Hiệu suất của động cơ H=1-10/100=0,9

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP