Quang trở A là điện trở làm bằng...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Quang trở A. là điện trở làm bằng bán d...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Quang trở

  • A. là điện trở làm bằng bán dẫn hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài.
  • B. là điện trở làm bằng kim loại có giá trị điện trở của nó biến thiên theo màu sắc ánh sáng chiếu tới.
  • C. là một điện trở làm bằng bán dẫn mà giá trị điện trở của nó biến thiên theo cường độ của chùm sáng chiếu tới.
  • D. là một điện trở có giá trị phụ thuộc vào số màu đơn sắc có trong chùm ánh sáng chiếu tới.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP