Một con lắc đơn treo vào trần một...

Chương 1: Dao Động Cơ Một con lắc đơn treo vào trần một thang máy. Kh...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một con lắc đơn treo vào trần một thang máy. Khi thang máy chuyển động biến đổi đều theo phương thẳng đứng với gia tốc không đổi a thì chu kì dao động của con lắc tăng 8,46% so với chu kì của nó khi thang máy đứng yên. Lấy g=10m/s2 . Chiều và độ lớn của gia tốc a là:
A. hướng xuống dưới và có độ lớn là 2m/s2 B. hướng lên trên và có độ lớn là 2m/s2
C. hướng lên trên và độ lớn là 1,5m/s2 D. hướng xuống dưới và có độ lớn là 1,5m/s2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

t tính dc a=-1,5m/s2 => a ngược chiefu vs g và độ lớn là 1,5m/s2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP