Đặt điện áp xoay chiều u = U_0...

Đặt điện áp xoay chiều \[u = {U_0}\cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }...

0
Đặt điện áp xoay chiều \[u = {U_0}\cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)\,V\] vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm \[L = \frac{1}{{2\pi }}H\]. Ở thời điểm điện áp ở hai đầu cuộn cảm là \[100\sqrt 2 \,V\] thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2A. Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm :
\[i = 2\sqrt 3 \cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)A\] \[i = 2\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)A\]\[i = 2\sqrt 3 \cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{6}} \right)A\]\[i = 2\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{6}} \right)A\]

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[i = 2\sqrt 3 \cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{6}} \right)A\]

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP