Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không...

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp u = U0cos2...

0
Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp u = U0cos2πft. Biết điện trở thuần R, độ tự cảm L (cuộn dây thuần cảm), điện dung C của tụ điện và U0 không đổi. Thay đổi tần số f của dòng điện thì hệ số công suất bằng 1 khi
\[f=2\pi \sqrt{\frac{C}{L}}\]\[f=\frac{1}{2\pi CL}\]\[f=\frac{1}{2\pi \sqrt{CL}}\]\[f=2\pi \sqrt{CL}\]

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[f=\frac{1}{2\pi \sqrt{CL}}\]

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP