Một máy hạ áp có cuộn sơ cấp...

Một máy hạ áp có cuộn sơ cấp mắc vào nguồn điện xoay chiều thì cuộn t...

0
Một máy hạ áp có cuộn sơ cấp mắc vào nguồn điện xoay chiều thì cuộn thứ cấp có
tần số điện áp luôn nhỏ hơn tần số điện áp ở cuộn sơ cấp.tần số điện áp luôn lớn hơn tần số điện áp ở cuộn sơ cấp.điện áp hiệu dụng luôn nhỏ hơn điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp.điện áp hiệu dụng luôn lớn hơn điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
điện áp hiệu dụng luôn nhỏ hơn điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP