Đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế...

Đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế biển nước ta đem lại ý nghĩa nà...

1
Đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế biển nước ta đem lại ý nghĩa nào sau đây?
Khôi phục các nghề truyền thống kết hợp với bảo tồn văn hóa ở các làng nghề ven biển.Tận dụng được các nguồn lợi thiên nhiên biển và phòng chống ô nhiễm môi trường biển.Khai thác triệt để các tiềm năng phát triển kinh tế ở vùng biển, kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta.Khai thác hiệu quả các nguồn lợi vùng biển, hải đảo, thềm lục địa và bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
Khai thác hiệu quả các nguồn lợi vùng biển, hải đảo, thềm lục địa và bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP