Nhận định nào sau đây đúng về ngành...

Nhận định nào sau đây đúng về ngành thủy sản nước ta?

0
Nhận định nào sau đây đúng về ngành thủy sản nước ta?
Kĩ thuật nuôi tôm nước ta đang đi từ bán thâm canh, thâm canh công nghiệp sang quảng canh. Đánh bắt thủy sản chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu giá trị sản xuất thủy sản, Đánh bắt thủy sản phát triển mạnh nhất ở vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.Nuôi trồng thủy sản chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu giá trị sản lượng thủy sản.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Nuôi trồng thủy sản chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu giá trị sản lượng thủy sản.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP