Nhận định nào sau đây không đúng về...

Nhận định nào sau đây không đúng về ngành công nghiệp điện lực nước ta?

0
Nhận định nào sau đây không đúng về ngành công nghiệp điện lực nước ta?
Việc sản xuất điện của nước ta chủ yếu dựa trên cơ sở tài nguyên thiên nhiên.Nhà máy điện thường phân bổ gần nguồn nhiên liệu, thủy năng và gần nơi tiêu thụ.Hiện nay, thủy điện chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu sản lượng điện phân theo nguồn.Nước ta đã xây dựng hệ thống đường dây tải điện 500 kV từ Hòa Bình đến Phú Lâm.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hiện nay, thủy điện chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu sản lượng điện phân theo nguồn.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP