Cho biểu đồ sau: Nguồn:...

Cho biểu đồ sau:(Nguồn: số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016...

0
Cho biểu đồ sau:

(Nguồn: số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Biểu đồ đã cho thể hiện nội dung nào sau đây?
Cấu cấu dân số của nước ta giai đoạn 2005 – 2015. Tình hình dân số của nước ta giai đoạn 2005 – 2015.Gia tăng dân số của nước ta giai đoạn 2005 – 2015.Qui mô dân số của nước ta giai đoạn 2005 – 2015.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tình hình dân số của nước ta giai đoạn 2005 – 2015.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP