Để chứng minh trong glucozơ có nhiều nhóm...

Để chứng minh trong glucozơ có nhiều nhóm -OH, người ta sử dụng phản ...

0
Để chứng minh trong glucozơ có nhiều nhóm -OH, người ta sử dụng phản ứng nào sau đây?
AgNO3/NH3, toCH3OH/HClNaCu(OH)2, to thường

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
D
AgNO3/NH3, to

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP