Để tạo thành thủy tinh hữu cơ plexiglat...

Để tạo thành thủy tinh hữu cơ (plexiglat), người ta tiến hành trùng hợp:

0
Để tạo thành thủy tinh hữu cơ (plexiglat), người ta tiến hành trùng hợp:
CH3-COO-C(CH3)=CH2CH2=CH-CH=CH2 CH3-COO-CH=CH2CH2=C(CH3)-COOCH3

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
CH2=C(CH3)-COOCH3

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP