Điểm khác biệt về phương pháp đấu tranh...

Điểm khác biệt về phương pháp đấu tranh của phong trào dân chủ 1936 –...

0
Điểm khác biệt về phương pháp đấu tranh của phong trào dân chủ 1936 – 1939 so với phong trào 1930 – 1931 là gì ?
Kết hợp đấu tranh chính trị với ngoại giao. Kết hợp hình thức đấu tranh công khai và bí mật. Kết hợp hình thức đấu tranh chính trị với vũ trang. Kết hợp đấu tranh quân sự với vận động quần chúng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Kết hợp hình thức đấu tranh công khai và bí mật.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP