Điểm khác nhau căn bản trong hoạt động...

Điểm khác nhau căn bản trong hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Tha...

0
Điểm khác nhau căn bản trong hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên với Việt Nam Quốc dân Đảng là:
Chú trọng tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê-nin Tập trung phát triển lực lượng cách mạng Chú trọng xây dựng tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh cách mạng Tăng cường tổ chức quần chúng đấu tranh vũ trang

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chú trọng tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê-nin

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP