Điện phân 200ml dung dịch KCl 1M d=...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân 200ml dung...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân 200ml dung dịch KCl 1M (d= 1,15g/ml) có màng ngăn xốp. Tính nồng độ % chất còn lại trong dung dịch sau điên phân trong 2 trường hợp thể tích khí thoát ra ở catot là 1,12 lít và 4,48 lít.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nKCl = 0,2 —> nCl2 max = 0,1 mdd ban đầu = 200.1,15 = 230 TH1: nH2 = 0,05 < nCl2 max —> KCl chưa hết Khí thoát ra gồm nH2 = nCl2 = 0,05. Dung dịch còn lại chứa KCl (0,1) và KOH (0,1) mdd = 230 – mH2 – mCl2 = 226,35 Từ đó tính C% 2 chất tan. TH2: nH2 = 0,2 > nCl2 max —> KCl hết, anot có O2 Khi thoát ra gồm nH2 = 0,2, nCl2 = 0,1, bảo toàn electron —> nO2 = 0,05 Dung dịch còn lại chứa KOH (0,2) mdd = 230 – mH2 – mCl2 – mO2 = 220,9 Từ đó tính C%.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP