Điều khẳng định nào sau đây là đúng?...

Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

0
Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2, thu được kết tủa keo trắng.Hỗn hợp gồm Ba và Al2O3 có tỉ lệ mol 1 : 2 tan hết trong nước dư. Thạch cao nung có công thức là CaSO4.H2O.Các kim loại kiềm từ Li đến Cs có nhiệt độ nóng chảy tăng dần.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2, thu được kết tủa keo trắng.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP