Cho biểu đồCƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO...

Cho biểu đồCƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2000-2...

0
Cho biểu đồ
CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2000-2013 (%)

Nguồn: Niêm giảm thống kê 2015.
Nhận xét nào sau đây đúng với biểu đồ trên?
Tỉ trọng lao động ở khu vực dịch vụ tăng chậm hơn và thấp hơn công nghiệp- xây dựng. Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế ổn định. Giảm tỉ trọng lao động khu vực công nghiệp- xây dựng và dịch vụ. Giảm tỉ trọng lao động khu vực nông - lâm - ngư nghiệp.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Giảm tỉ trọng lao động khu vực nông - lâm - ngư nghiệp.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP