PVC được điều chế từ khí thiên nhiên...

PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ:\[C{H_4}\xrightarrow{...

0
PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ:
\[C{H_4}\xrightarrow{{15\% }}{C_2}{H_2}\xrightarrow{{90\% }}C{H_2} = CHCl\xrightarrow{{95\% }}PVC\]
Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần lấy điều chế ra 1,25 kg PVC là bao nhiêu( khí thiên nhiên chứa 95% metan về thể tích).
7354 lít.3677 lít.6637 lít.6986 lít.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
7354 lít.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP