Đồ thị biểu diễn sự biến thiên động...

Đồ thị biểu diễn sự biến thiên động năng của một vật dao động điều hò...

3
Đồ thị biểu diễn sự biến thiên động năng của một vật dao động điều hòa cho ở hình vẽ bên. Biết vật nặng 200 g. Lấy π2 = 10. Phương trình dao động của vật là

x = 5cos(4πt ‒ 3?/4) cmx = 4cos(4πt ‒ ?/4) cmx = 4cos(4πt ‒ 3?/4) cmx = 5cos(4πt + 3?/4) cm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1
Đáp án đúng của câu này là:
x = 5cos(4πt ‒ 3?/4) cm

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP