Trong thí nghiệm Y‒âng về giao thoa ánh...

Trong thí nghiệm Y‒âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng...

0
Trong thí nghiệm Y‒âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc λ, mànquan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe có thể thay đổi (nhưng S1 và S2 luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 9. Nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S1S2 một lượng Δa thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 2k. Nếu giảm khoảng cách S1S2 thêm Δa thì tại M là
vân sáng bậc 10 vân sáng bậc 6 vân sáng bậc 3 vân sáng bậc 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
vân sáng bậc 6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP