Một mạch dao động LC lý tưởng gồm...

Một mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn dây thuần cảm có L = 2 mH và t...

0
Một mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn dây thuần cảm có L = 2 mH và tụ điện có điện dung C =2 nF. Khi năng lượng điện trường bằng một nửa năng lượng từ trường cực đại thì dòng điện trong mạch có độlớn \[\sqrt{2}\] A. Lấy gốc thời gian là lúc dòng điện trong mạch có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại và tụ đangphóng điện. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là
i = 2cos(5.105 t ‒ 2?/3) A i = 2cos(5.105 t ‒ ?/3) Ai = 2cos(5.105 t + ?/3) A i = 2cos(5.105 t + 2?/3) A

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
i = 2cos(5.105 t ‒ ?/3) A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP