Cho ba bản kim loại phẳng tích điện...

Cho ba bản kim loại phẳng tích điện 1, 2, 3 đặt song song lần lượt nh...

3
Cho ba bản kim loại phẳng tích điện 1, 2, 3 đặt song song lần lượt nhau cách nhau những khoảng d12= 5 cm, d23 = 8 cm, bản 1 và 3 tích điện dương, bản 2 tích điện âm. Biết E12 = 4.104 V/m, E23 = 5.104 V/m.Tính điện thế V2, V3 của các bản 2 và 3 nếu lấy gốc điện thế ở bản 1
V2 = ‒2000 V; V3 = 4000 V V2 = 2000 V; V3 = ‒2000 VV2 = ‒2000 V; V3 = 2000 V V2 = 2000 V; V3 = 4000 V

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
V2 = ‒2000 V; V3 = 2000 V

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
giải thích đi ạ

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP