Một máy phát điện xoay chiều một pha...

Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong không đáng kể....

0
Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong không đáng kể. Nối hai cực của máy. với mộtđoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với điện trở thuần. Khi roto của máy quay đi tốc độ 3n vòng/s thì dòng điện trong mạch có cường độ hiệu dụng 3 A và hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,5. Nếu roto quay đều với tốc độ góc n vòng/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng
2 A 2\[\sqrt{2}\]A \[\sqrt{3}\]A 3 A

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[\sqrt{3}\]A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP