Electron chuyển động trong một từ trường đều...

Electron chuyển động trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,91 T...

-1
Electron chuyển động trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,91 T. Tại thời điểm ban đầuelectron ở điểm O và vectơ vận tốc của nó vuông góc \[\vec{B}\]. Biết khối lượng của e là m = 9,1.10-31 kg, điện tích elà ‒1,6.10-19 C và vận tốc v = 4.106 m/s. Kể từ thời điểm ban đầu, khoảng cách từ O đến electron bằng 25 μmlần thứ 2019 vào thời điểm nào sau đây ?
2,922.10-8 s 3,942.10-10 s 3,963.10-8 s 2,922.10-10 s

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
3,963.10-8 s

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP