Tại một địa điểm có một máy đang...

Tại một địa điểm có một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương tr...

0
Tại một địa điểm có một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đúnghướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm A trên phương truyền, véctơ cường độ điện trường đang có độ lớn cựcđại và hướng về phía Đông. Khi đó vectơ cảm ứng từ có
độ lớn bằng một nửa giá trị cực đại độ lớn cực đại và hướng về phía Namđộ lớn cực đại và hướng về phía Tây độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP