Tổng hợp hạt nhân heli _ 2 ^...

Tổng hợp hạt nhân heli \[{}_{2}^{4}He\] từ phản ứng hạt nhân p + \[{}...

0
Tổng hợp hạt nhân heli \[{}_{2}^{4}He\] từ phản ứng hạt nhân p + \[{}_{3}^{7}Li\]→ X + \[{}_{2}^{4}He\]. Mỗi phản ứng trên tỏa năng lượng 17,3 MeV. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 11,20 (lít) heli ở điều kiện tiêu chuẩn là
1,3,1024 MeV 5,2.1024 MeV 2,6.1024 MeV 2,4.1024 MeV

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
2,6.1024 MeV

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP