Đối với đoạn mạch xoay chiều R L...

Đối với đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, gọi UR, UL, UC lần...

0
Đối với đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, gọi UR, UL, UC lần lượt là điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm và hai đầu tụ điện. Độ lệch pha $\varphi $ của điện áp ở hai đầu đoạn mạch đối với cường độ dòng điện trong mạch được tính theo công thức nào sau đây
$\tan \varphi =\frac{{{U}_{L}}-{{U}_{C}}}{{{U}_{R}}}$ $\tan \varphi =\frac{{{U}_{L}}+{{U}_{C}}}{{{U}_{R}}}$ $\tan \varphi =\frac{{{U}_{C}}-{{U}_{L}}}{{{U}_{R}}}$ $\tan \varphi =\frac{{{U}_{R}}}{{{U}_{L}}-{{U}_{C}}}$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Ta có \[\tan \varphi =\frac{{{U}_{L}}-{{U}_{C}}}{{{U}_{R}}}\] → Đáp án A
$\tan \varphi =\frac{{{U}_{L}}-{{U}_{C}}}{{{U}_{R}}}$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP