Đối với dòng điện trong chân không khi...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Đối với dòng điện trong chân...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Đối với dòng điện trong chân không, khi catôt bị nung nóng đồng thời hiệu điện thế giữa hai đầu anốt và catốt của bằng 0 thì
A. giữa anốt và catốt không có các hạt tải điện.
B. có các hạt tải điện là electron, iôn dương và iôn âm.
C. cường độ dòng điện chạy chạy mạch bằng 0.
D. cường độ dòng điện chạy chạy mạch khác 0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP