Đối với dòng điện xoay chiều cuộn cảm...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm có tác dụng cản trở dòng điện:

  • A. Dòng điện có tần số càng nhỏ càng bị cản trở nhiều.
  • B. Dòng điện có tần số càng lớn càng ít bị cản trở.
  • C. Hoàn toàn.
  • D. Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng lớn càng bị cản trở nhiều.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ZL =Lω = L.2πf
⇒ Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP