Máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với đi...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc với nguồn điện xoay chiều. Tần số dòng điện trong cuộn thứ cấp

  • A. có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn tần số trong cuộn sơ cấp.
  • B. bằng tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.
  • C. luôn nhỏ hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.
  • D. luôn lớn hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP