Đặt điện áp xoay chiều có tần số...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Đặt điện áp xoay chiều có tần số không...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Đặt điện áp xoay chiều có tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch điện có R, L, C mắc nối tiếp. Biết dung kháng của tụ điện nhỏ hơn cảm kháng của cuộn cảm thuần. So với cường độ dòng điện trong đoạn mạch thì điện áp hai đầu đoạn mạch

  • A. trễ pha hơn
  • B. sớm pha hơn
  • C. ngược pha
  • D. cùng pha

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Dung kháng của tụ điện nhỏ hơn cảm kháng của cuộn cảm thuần ⇒ mạch có tính cảm kháng thì điện áp hai đầu mạch luôn sớm pha so với cường độ dòng điện trong mạch

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP