Hiện nay mạng điện xoay chiều được sử...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Hiện nay, mạng điện xoay chiều được sử...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Hiện nay, mạng điện xoay chiều được sử dụng trong các hộ gia đình ở Việt Nam có điện áp hiệu dụng và tần số tương ứng là

  • A. 220√2 V và 25 Hz
  • B. 220V và 50 Hz
  • C. 220√2 V và 50 Hz
  • D. 220V và 25 Hz

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Mạng điện xoay chiều được sử dụng trong các hộ gia đình ở Việt Nam có điện áp hiệu dụng và tần số là 220V−50Hz

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP