Cường độ dòng điện xoay chiều luôn luôn...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Cường độ dòng điện xoay chiều luôn luô...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Cường độ dòng điện xoay chiều luôn luôn trễ pha so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch khi:

  • A. đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp.
  • B. đoạn mạch chỉ có tụ điện C.
  • C. đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp
  • D. đoạn mạch có L và C mắc nối tiếp.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP