Đối với sóng cơ học vận tốc truyền...

Đối với sóng cơ học, vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào

0
Đối với sóng cơ học, vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào
tần số sóng.bước sóng và bản chất môi trường truyền sóng.chu kỳ, bước sóng và bản chất môi trường truyền sóng.bản chất môi trường truyền sóng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
bản chất môi trường truyền sóng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP